Sensors in biomedical applications [electronic resource] : fundamentals, technology & applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gabor Harsanyi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1566768853

Ký hiệu phân loại: 610 Medicine and health

Thông tin xuất bản: Lancaster, Pa. : Technomic Pub. Co., 2000

Mô tả vật lý: xviii, 350 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65625

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH