Intelligent networks : telecommunications solutions for the 1990s

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dimitris N Chorafas, Heinrich Steinmann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849374014

Ký hiệu phân loại: 004.6 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 1990

Mô tả vật lý: xv, 380 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65647

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH