Self-Consistent Methods for Composites [electronic resource] : Vol.1: Static Problems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S. K Kanaun, V. M Levin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1402066634

ISBN-13: 978-1402066641

Ký hiệu phân loại: 539 Modern physics

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science + Business Media B.V, 2008.

Mô tả vật lý: xvi, 376 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65649

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH