Why we age : what science is discovering about the body's journey through life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven N Austad

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471148032

Ký hiệu phân loại: 612.6 Reproduction, development, maturation

Thông tin xuất bản: New York : J. Wiley & Sons , 1997

Mô tả vật lý: xii, 244 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65676

Includes bibliographical references (p. 222-236) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH