Investment fables : exposing the myths of "can't miss" investment strategies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Aswath Damodaran

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131403125

ISBN-13: 978-0131403123

Ký hiệu phân loại: 332.6 Investment

Thông tin xuất bản: London ; New York : Financial Times Prentice Hall, 2004

Mô tả vật lý: xxvii, 539 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65693

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH