Global economic prospects 2010 [electronic resource] : crisis, finance, and growth.

 10 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 3

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821382268

ISBN-13: 978-0821382264

ISBN-13: 978-0821382271

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Washington, DC : International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2010.

Mô tả vật lý: 164 p. : , ill. (some col.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 65706

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH