Wireless technician's handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew Miceli

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1580533574

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Artech House, 2003.

Mô tả vật lý: xiii, 292 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 65814

Includes bibliographical references (p. 277) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH