Business valuation for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lisa Holton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470344016

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc., 2009.

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65816

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH