Writing and querying MapRedux in CouchDB

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bradley Holt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1449303129

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly , 2011

Mô tả vật lý: p. : , ill. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65833

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH