Project scheduling handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jonathan F Hutchings

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 082474621X

Ký hiệu phân loại: 690 Buildings

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2004

Mô tả vật lý: xiii, 374 p. : , ill. , 24 cm. + , ! computer disc (3 1/2 in.)

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 65835

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH