Social anxiety and social phobia in youth [electronic resource] : characteristics, assessment, and psychological treatment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher A Kearney

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 618.928522 Pediatrics and geriatrics

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2005.

Mô tả vật lý: x, 220 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65839

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH