Technology transfer in biotechnology [electronic resource] : a global perspective

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Prabuddha Ganguli, Rita Khanna, Ben Prickril

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527627308

ISBN: 3527627316 (electronic bk.)

ISBN-10: 6612118490

ISBN-13: 978-3527627301

ISBN: 9783527627318 (electronic bk.)

ISBN-13: 978-6612118494

Ký hiệu phân loại: 660.6 Biotechnology

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2009

Mô tả vật lý: 1 online resource (xii, 217 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65848

Here, the world's top experts impart their knowledge and experience, many in print for the first time. By considering developing country markets, this book is the first truly global guide to technology transfer, helping companies all around the world to a.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH