Computational rheology for pipeline and annular flow

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wilson C Chin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0884153207

Ký hiệu phân loại: 622.3382 *Mining for specific materials

Thông tin xuất bản: Boston : Gulf Professional Pub., 2001

Mô tả vật lý: xii, 257 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65852

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH