The forest certification handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ruth Nussbaum, Markku Simula

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 1844071235

Ký hiệu phân loại: 634.920218 Forestry

Thông tin xuất bản: London ; Sterling, VA : Earthscan, 2005.

Mô tả vật lý: xiv, 300 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 65854

Includes bibliographical references (p. [286]-292) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH