The econometrics of energy systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1403987483

ISBN-13: 978-1403987488

Ký hiệu phân loại: 333.79015195 Land, recreational and wilderness areas, energy

Thông tin xuất bản: Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2007

Mô tả vật lý: xxv, 266 p. : , ill. ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65855

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH