Zeolites--science and technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: F. Rama� Ribeiro

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9024729351

Ký hiệu phân loại: 660.2 General topics in chemical engineering

Thông tin xuất bản: The Hague ; Boston : Hingham, MA, USA : M. Nijhoff ; Distributors for the United States and Canada, Kluwer Boston, 1984

Mô tả vật lý: xi, 698 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65866

Includes bibliographical references
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH