Building blocks of matter : a supplement to the Macmillan encyclopedia of physics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John S Rigden

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0028657039

Ký hiệu phân loại: 539.72 Particle physics; ionizing radiation

Thông tin xuất bản: New York : Macmillan Reference USA, 2003

Mô tả vật lý: xxxi, 530 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65903

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH