The Stability of minerals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Geoffrey D Price, Nancy L Ross

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0412441500

Ký hiệu phân loại: 549 Mineralogy

Thông tin xuất bản: London ; New York : Chapman & Hall, 1992

Mô tả vật lý: xi, 368 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65918

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH