Smart sensing and context : second European conference, EuroSSC 2007, Kendal, England, October 23-25, 2007 : proceedings

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gerd Kortuem

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3540756957

ISBN-13: 978-3540756958

Ký hiệu phân loại: 681.2 Testing, measuring, sensing instruments

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer, 2007

Mô tả vật lý: x, 299 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65922

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH