HTML, the definitive guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bill Kennedy, Chuck Musciano

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1565924924

Ký hiệu phân loại: 006.74 Markup languages

Thông tin xuất bản: Cambridge ; Sebastopol : O'Reilly, 1998

Mô tả vật lý: xviii, 587 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65924

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH