The soft drinks companion : a technical handbook for the beverage industry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maurice Shachman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849327261

Ký hiệu phân loại: 663.62 Carbonated and mineralized beverages

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2005

Mô tả vật lý: xix, 260 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 65931

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH