Argumentation in multi-agent systems : third international workshop, ArgMAS 2006, Hakodate, Japan, May 8, 2006 : revised selected and invited papers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nicolas Maudet, Simon Parsons, Iyad Rahwan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 354075525X

Ký hiệu phân loại: 004.015 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer, 2007

Mô tả vật lý: xii, 210 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65932

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH