Wide bandgap light emitting materials and devices

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: H. X Jiang, Igor L Kuskovsky, Gertrude F Neumark

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527403310

ISBN-13: 978-3527403318

Ký hiệu phân loại: 621.381522 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Weinheim ; [Cambridge] : Wiley-VCH, 2007

Mô tả vật lý: xi, 214 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65944

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH