Review and evaluation of alternative chemical disposal technologies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0309055253

Ký hiệu phân loại: 363.7287 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : National Academy Press, 1996.

Mô tả vật lý: xviii, 254 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 65949

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH