Surface area and porosity determinations by physisorption : measurements and theory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James B Condon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0444519645

ISBN-13: 978-0444519641

Ký hiệu phân loại: 541.335 Adsorption

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier, 2006.

Mô tả vật lý: xxii, 274 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65954

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH