Computer organization and design : the hardware/software interface

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John L Hennessy, David A Patterson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1558606041

Ký hiệu phân loại: 004.22 Computer architecture

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Morgan Kaufmann, 2005

Mô tả vật lý: xvii, 621 p., I1-16 : , ill. ; , 23 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65959

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH