The colours of infinity : the beauty and power of fractals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Arthur C Clarke, Nigel Lesmoir-Gordon, Benoît B Mandelbrot

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1849964858

ISBN-13: 978-1849964852

Ký hiệu phân loại: 514.742 Fractals

Thông tin xuất bản: London, New York : Springer Verlag 2010

Mô tả vật lý: 207 p. : , color ill., , 27 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65965

Includes bibliographic references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH