Supercritical fluid technology in materials science and engineering : syntheses, properties, and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ya-Ping Sun

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 082470651X

Ký hiệu phân loại: 660.042 Chemical engineering and related technologies

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2002

Mô tả vật lý: ix, 582 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65978

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH