Robust industrial control systems : optimal design approach for polynomial systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael J Grimble

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470020733

Ký hiệu phân loại: 670.427 Mechanization and automation of factory operations

Thông tin xuất bản: Chichester ; Hoboken, NJ : Wiley, 2006

Mô tả vật lý: xxii, 676 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65993

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH