The Facts on File biology handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0816058776

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: New York : Facts On File, 2006

Mô tả vật lý: 272 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 66002

1. Biology
Includes bibliographical references (p. 262-264) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH