Stability and control of aircraft systems : introduction to classical feedback control

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roy Langton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470018917

ISBN-13: 978-0470018910

Ký hiệu phân loại: 629.13236 Aerospace engineering

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : Wiley, 2006.

Mô tả vật lý: xv, 238 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66009

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH