International strategic marketing : a[n] European perspective

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. B McCall, Marilyn A Stone

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 041531416X

Ký hiệu phân loại: 658.84 Export marketing

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, 2004.

Mô tả vật lý: xx, 262 p.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66043

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH