Towards a critical theory of society

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Douglas Kellner, Herbert Marcuse

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415137810

Ký hiệu phân loại: 301.01 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, 2001.

Mô tả vật lý: x, 242 p. : , ill., ports. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66050

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH