Are you afraid of the dark? : a novel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0060559349

ISBN-13: 978-0060559342

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : William Morrow, 2004

Mô tả vật lý: 337 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 66066

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH