Desert plants [electronic resource] : biology and biotechnology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: K. G Ramawat

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3642025498

ISBN: 3642025501 (ebook)

ISBN-13: 978-3642025495

ISBN: 9783642025501 (ebook)

Ký hiệu phân loại: 581.754 Specific topics in natural history of plants

Thông tin xuất bản: Berlin : Springer, 2010

Mô tả vật lý: xxi, 503 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66077

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH