The fundamentals of signal transmission [electronic resource] : optical fibre, waveguides and free space

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: L Ibbotson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0340705760

ISBN-13: 978-0340705766

Ký hiệu phân loại: 621.3822 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: London : Arnold, 1999

Mô tả vật lý: viii, 152 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66079

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH