Freshwater prawns : biology and farming

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael B New

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1405148610

Ký hiệu phân loại: 639.58 Hunting, fishing, conservation, related technologies

Thông tin xuất bản: Ames, Iowa : Blackwell Pub., 2010.

Mô tả vật lý: xv, 544 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66080

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH