Handbook of organization theory and management : the philosophical approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter L Cruise, Thomas Dexter Lynch

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849338344

Ký hiệu phân loại: 338.6 Organization of production

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Taylor & Francis, 2006.

Mô tả vật lý: 856 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 66086

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH