Tellurite glasses handbook : physical properties and data

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Raouf A. H El-Mallawany

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849303680

ISBN-13: 978-0849303685

ISBN: 9781420042085 (e-book)

Ký hiệu phân loại: 621.3692 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2001.

Mô tả vật lý: 540 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 66087

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH