Sound synthesis and sampling

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martin Russ

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0240516923

Ký hiệu phân loại: 786.74 *Synthesizers

Thông tin xuất bản: Boston : Elsevier/Focal Press, 2004.

Mô tả vật lý: xvi, 473 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 66094

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH