Control systems for live entertainment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Huntington

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0240809378

Ký hiệu phân loại: 792.024 *Special effects

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Focal Press, 2007.

Mô tả vật lý: xl, 417 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 66097

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH