Practical process control for engineers and technicians

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wolfgang Altmann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750664002

ISBN-13: 978-0750664004

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes, 2005

Mô tả vật lý: 320 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66106

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH