Pro ASP.NET extensibility [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jörg Krause

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.276 Programming for distributed computer systems

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York : Apress ; Distributed to the Book trade worldwide by Springer-Verlag New York, 2009

Mô tả vật lý: 1 online resource (xix, 409 p.) : , il

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66108

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH