Wireless communications and networking

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vijay Kumar Garg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0123735807

ISBN-13: 978-0123735805

Ký hiệu phân loại: 621.3821 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Morgan Kaufmann, 2007.

Mô tả vật lý: xxvii, 821 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66117

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH