Re-engineering the chemical processing plant : process intensification

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jacob A Moulijn, Andrzej I Stankiewicz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824743024

ISBN: 978-0-203-91329-1

Ký hiệu phân loại: 660.28 Specific types of chemical plant and specific activities in chemical plants

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2004

Mô tả vật lý: x, 529 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66118

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH