Handbook of open source tools [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sandeep Koranne

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1441977198

Ký hiệu phân loại: 005.3 Programs

Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer, 2011

Mô tả vật lý: xxxvi, 484 p.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 66142

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH