Programming C# 4.0.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthew Adams, Ian Griffiths, Jesse Liberty

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596159838

ISBN-13: 978-0596159832

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly, 2010

Mô tả vật lý: xxi, 830 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66153

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH