A world history of tax rebellions : an encyclopedia of tax rebels, revolts, and riots from antiquity to the present

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David F Burg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415924987

Ký hiệu phân loại: 336.2 Taxes

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, 2004

Mô tả vật lý: xxxiv, 502 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66173

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH