Pay per click search engine marketing for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Kent

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471754943

Ký hiệu phân loại: 658.872 Telemarketing and direct marketing both formerly 658.84

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc, 2006

Mô tả vật lý: xvi, 368 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66178

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH