Expert witnessing in forensic accounting : a handbook for lawyers and accountants

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael S Mostek, Zeph Telpner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849308984

Ký hiệu phân loại: 657 Accounting

Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2003

Mô tả vật lý: xiii, 345 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 66186

"Expert Witnessing in Forensic Accounting: A Handbook for Lawyers and Accountants shows how to be successful in the courtroom through the hands on experiences of both a certified public accountant and a trial attorney. Zeph Telpner and Michael Mostek guide you through the entire judicial process revealing their own and others' mistakes and triumphs along the way and presenting guidelines for everything from choosing an accountant to analyzing the opposing expert's deposition."--BOOK JACKET.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH